Java

VIKTIGT

JavaTM Web Start Technology

Version 1.2

 

Innehåll

Inledning
Installationsanvisningar
Använda Java Web Start-programvaran
Versionsinformation

Inledning

JavaTM Web Start är en användningslösning för program som är baserade på Java-teknik. Den förenar datorn och Internet så att användaren kan starta och hantera program på webben. Med Java Web Start startar du program genom att klicka och du kan alltid vara säker på att du kör den senaste programversionen, vilket gör komplicerade installationer eller uppgraderingar onödiga.

När programvara distribueras på nätet på traditionellt vis måste du först hitta installationsfilen på webben, hämta den, hitta själva installationsprogrammet i systemet och sedan köra detta. När installationsprogrammet körs tillfrågas du om installationsmappar och installationsalternativ som fullständig, standard eller minimal. Denna komplicerade process tar tid och måste upprepas varje gång en ny version av programvaran släpps.

Program som används på webben, t.ex HTML-baserade e-postklienter och kalendrar, auktionswebbplatser osv, är däremot mycket enkla att installera och använda. Webbläsaren utför hela processen automatiskt. Du behöver inte utföra någon komplicerad hämtning, installation eller konfiguration och du har garanterat alltid tillgång till den senaste versionen.

Med Java Web Start-teknologin får du samma fördelar till fullständiga program som beskrivs ovan för HTML-baserade program. Java Web Start är en lösning för programanvändning på webben. Att använda ett fullständigt program istället för en HTML-baserad klient kan ha många fördelar.

Du måste förstås ändå hämta programmet första gången du använder det. Ett HTML-baserat program har därför en kostnad när du aktiverar det första gången. En webbsida visas vanligtvis inom några sekunder. För ett program baserat på JavaTM-teknik krävs hämtningstider på några minuter med en vanlig modemanslutning. Med Java Web Start lagras alla hämtade filer lokalt på datorn. Även om den första aktiveringskostnaden är högre än för HTML-sidor, startas programmet nästan meddetsamma i fortsättningen, eftersom alla resurser som krävs redan är tillgängliga lokalt.

Varje gång du startar Java Web Start, söks webbservern igenom efter en eventuell ny programversion, som i förekommande fall hämtas och installeras automatiskt. Programmen uppdateras alltså automatiskt. Du slipper med andra ord alla komplicerade uppgraderingsprocedurer.

Säkerhet

Java Web Start bygger på plattformen Java 2, som har en omfattande säkerhetsarkitektur. Program som startas med Java Web Start körs som standard i en begränsad miljö ("sandbox") med begränsad åtkomst till filer och till nätverket. Om du startar program med Java Web Start upprätthåller du således systemets säkerhet och integritet.

Ett program kan begära obegränsad åtkomst till ditt system. I så fall visar Java Web Start en Säkerhetsvarning när programmet startas för första gången. Säkerhetsvarningen visar information om tillverkaren som utvecklade programmet. Om du väljer att lita på tillverkaren kan programmet startas. Informationen om programmets ursprung baseras på digitala kodsignaturer.

Installationsanvisningar

Information om installationsanvisningar och systemkrav för den här versionen finns i installation guide.

Använda Java Web Start-programvaran

Med Java Web Start kan du starta program som är baserade på Java-teknik direkt från webben. Ett program kan startas på tre olika sätt: Oavsett vilket sätt du väljer återansluter Java Web Start alltid till webbservern varje gång ett program startas för att kontrollera om det finns en uppdaterad version av programmet.

Starta från en webbläsare

På demosidan för Java Web Start (http://java.sun.com/products/javawebstart/demos.html) finns det länkar till flera program som du kan starta genom att klicka med musen. Försök att starta de olika programmen genom att klicka på Start-knapparna. Webbläsaren startar Java Web Start, som hämtar, lagrar och kör programmet. Du kommer att märka att programmet startar mycket snabbare den andra gången. Det beror på att det redan finns lokalt och inte behöver hämtas igen.

De flesta demo-program på sidan hämtas och körs utan att du behöver göra något. Dessa program körs i en begränsad miljö, i vilken de hindras från att komma åt den lokala disken och nätverket och de installerar garanterat inte några virus på din dator.

Vissa demo-program kräver extraprivilegier, som tillgång till den lokala hårddisken. En säkerhetsdialogruta med information om programmets ursprung baserat på vem som signerade koden digitalt visas för dessa program. Programmet körs endast om du väljer att lita på tillverkaren.

Så enkelt är det att använda Java Web Start, men hur fungerar det? HTML-länkarna som startar programmet är faktiskt vanliga HTML-länkar. Istället för att leda till en annan webbsida, länkar de till en särskild konfigurationsfil som kallas en JNLP-fil. Webbläsaren undersöker filen och/eller filens MIME-typ och ser att den tillhör Java Web Start. Webbläsaren startar Java Web Start med den hämtade JNLP-filen som ett argument. Java Web Start fortsätter att hämta, lagra och köra programmet enligt instruktioner från JNLP-filen. 

Starta från den inbyggda Programhanteraren

Programhanteraren är en inbyggd del av produkten Java Web Start. Med Programhanteraren kan du enkelt starta program som tidigare har startats av Java Web Start. Den är en kombination av en historikmeny och en start/programmeny för dina webb- och Java-baserade program. Med Programhanteraren kan du se ytterligare information om programmen och hitta länkar till respektive programs hemsida.

Du startar ett program från Programhanteraren genom att dubbelklicka på programikonen eller genom att klicka på Start-knappen.

En annan viktig funktion i Programhanteraren är dialogrutan med inställningar där du kan granska och ändra inställningarna som används av Java Web Start. Inställningarna omfattar flikar för följande:

Du startar Programhanteraren genom att klicka antingen på ikonen Java Web Start på Skrivbordet eller på Start-menyn i Microsoft Windows. I SolarisTM driftsmiljö och i Linux startar du genom att använda kommandot javaws i installationsmappen för Java Web Start. Programhanteraren kan också startas från en webbläsare, se till exempel demosidan (http://java.sun.com/products/javawebstart/demos.html).

Starta från ikoner på skrivbordet eller Start-menyn (endast Microsoft Windows)

Java Web Start kan automatiskt skapa genvägar för webbanvända, Java-baserade program på Skrivbordet i Microsoft Windows och i Start-menyn. Som standard frågar Java Web Start om en genväg ska skapas den andra gången ett program startas. Detta kan du ändra på inställningspanelen.

Du kan också lägga till och ta bort genvägar med hjälp av Programhanteraren, med funktionen Program/Skapa genväg och menyobjektet Program/Ta bort genväg.

Använda Java Web Start-programvaran bakom en proxy-Server/Brandvägg

Java Web Start-programvaran måste konfigureras med korrekta proxy-inställningar för att kunna starta program utanför din brandvägg. Java Web Start försöker automatiskt känna av proxy-inställningarna från standardwebbläsaren på ditt system (IE eller NetscapeTM på Microsoft Windows och Netscape-läsare på Solaris Operating Environment och Linux). Java Web Start-teknologin stöder de flesta automatiska konfigureringsskript för webb-proxyinställningar. Programmet känner av proxy-inställningar i nästan alla miljöer.

Om proxy-inställningen inte upptäcks, ombes du att ange proxy-inställningar första gången du använder Java Web Start. Java Web Start ber dig också om ett lösenord som krävs för att komma åt en verifierande proxy-server. Användarnamnet och lösenordet lagras för den aktiva versionen av Java Web Start. Om du kommer åt en säker webbplats tillfrågas du om användarnamn och lösenord av en nyligen startad Java Virtual Machine. Denna information lagras i en förekomst av en Java Virtual Machine.

Du kan även använda inställningspanelen för Java Web Start för att visa eller redigera proxy-konfigurationen. Starta Programhanteraren, antingen genom att klicka på ikonen på skrivbordet (Microsoft Windows), eller genom att skriva ./javaws i installationsmappen för Java Web Start (Solaris Operating Environment och Linux). Sedan väljer du Redigera/Inställningar.  Om du befinner dig i en miljö där du har åtkomst till webben genom en proxy-server, uppmanas du att använda inställningspanelen i Java Web Start för att kontrollera att inställningarna är korrekta.

Versionsinformation

En lista med felkorrigeringar och förbättringar som har gjorts för den här versionen av Java Web Start-programvaran finns i versionsinformation.

Copyright © 2002 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms. Third-party software, including font technology, is copyrighted and licensed from Sun suppliers. Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Java are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. in the U.S. and other countries. Federal Acquisitions: Commercial Software - Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

Copyright © 2002 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Distribué par des licences qui en restreignent l'utilisation. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun. Sun, Sun Microsystems, le logo Sun et Java sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute s les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Denna produkt innehåller kod från Nullsoft, Inc.